Del på Google+:

Kikkomans historie

Fra midten av 1600-tallet til midten av 1700-tallet blomstret soyasausproduksjonen, med familiene Mogi og Takanashi i ledelsen, i byen Noda i prefekturet Chiba. Noda er Kikkomans vugge.

Noda ligger på Kantō-sletten, som en gang var et av de største områdene for dyrking av soyabønner og hvete. Da nabobyen Edo (dagens Tokyo) ble utnevnt til Japans hovedstad, økte befolkningen i denne regionen. Det var altså ingen sak å få tak i nok arbeidskraft. I tillegg til de geografiske fordelene hadde Noda takket være sine to store vassdrag, Tone og Edo, muligheten til å videreutvikle vannveiene. Det gjorde det enklere å levere ingrediensene, samtidig som de ferdige produktene kunne sendes ut til massemarkedet i Edo.

Historiske dokumenter viser at 19 soyasausprodusenter i Noda slo seg sammen for å transportere soyasausen sin, hovedsakelig til Edo. Frem mot midten av 1800-tallet utviklet Noda seg til den største soyasausprodusenten i Kantō-regionen.

Kikkoman-soyasausen ekspanderer over hele verden

På midten av 1600-tallet begynte handelsmenn å eksportere den japanske soyasausen til utlandet. Men den virkelige eksporten av Kikkoman-soyasaus begynte først på midten av 1900-tallet, da andre verdenskrig var over. Kikkomans aktiviteter i utlandet utviklet seg raskt videre. Etter krigen var det mange i de vestallierte okkupasjonsmaktene, journalister og andre utlendinger som oppholdt seg i Japan. Siden disse menneskene ble vant til det japanske kjøkken og den uunnværlige soyasausen, så Kikkoman et stort potensial for å ekspandere til utlandet.

I 1957 åpnet Kikkoman sin første filial i San Francisco i USA. For å kunne besvare den stadig økende etterspørselen, bygget Kikkoman sin første store fabrikk i utlandet i USA i 1972. Etter suksessen i det amerikanske markedet, etablerte Kikkoman sine fabrikker og forhandlernettverk over hele verden.

I 1979 ble den første europeiske filialen bygget i Düsseldorf i Tyskland. I 1997 ble det åpnet enda en fabrikk i Sappemeer i Nederland.

Det er Kikkomans misjon og drøm å gjøre den naturlig bryggede soyasausen til et standardkrydder verden over.